Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Quản lý tài chính kế toán

Quản lý kế toán là một hệ thống được thiết kế theo đặc thù của khách sạn, có đầy đủ các tính năng của một hệ thống tài chính theo chuẩn. bên cạnh đó New Way còn hỗ trợ các giải pháp chuyên dụng cho quản lý hàng tồn kho, giá vốn, định lượng,… đáp ứng các hoạt động của một khách sạn tiêu chuẩn Quốc tế.

Các chức năng chính dành cho bộ phận kế toán bao gồm

-          Kế toán tổng hợp

-          Kế toán phải thu

-          Kế toán phải trả

-          Mua hàng

-          Hàng tồn kho

-          Tài sản cố định, tài sản lưu động

-          Phân bổ chi phí

Các tính năng này được liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên hệ thống hoàn chỉnh. Dữ liệu trong hệ thống chỉ cần nhập một lần và luân chuyển sử dụng lại ở các khâu sau.

Không chỉ có vậy, để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ thông tin, hệ thống còn cung cấp riêng cho Kế toán toàn bộ các báo cáo từ các bộ phận (Doanh thu, Công nợ) giúp nhân viên kế toán dễ dàng kiểm soát và đối chiếu khi cần thiết.

-          Báo cáo doanh thu bộ phận lễ tân

  • Báo cáo doanh thu tiền phòng

-          Báo cáo doanh thu quầy lưu niệm

-          Báo cáo doanh thu bộ phận nhà hàng

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Housekeeping

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Karaoke

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Sauna Massage

-          Báo cáo doanh thu bộ phận bể bơi

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Tennis

-          Báo cáo tổng hợp khách sạn

-          Báo cáo công nợ

-          Báo cáo khách ở khách sạn

-          Báo cáo TTB mất, hư hỏng

-          Báo cáo tổng hợp nhập, xuất tồn kho

-          Thẻ khoĐây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...