Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Quản lý Sauna, Massage

Spa, Sauna Massage là nơi kinh doanh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch vụ về xông hơi, mát xa, tắm trắng, làm đẹp,… Khách sử dụng dịch vụ tại bộ phận Spa, Massage có thể là khách lẻ, khách đoàn, khách ở tại khách sạn và Resort. Theo đó các dịch vụ khách sử dụng sẽ được thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán cùng tiền phòng và hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin dịch vụ khách sử dụng về bộ phận lễ tân để thanh toán. Phù hợp với mô hình kinh doanh Spa, Massage, phòng tập Gym hoạt động độc lập hoặc theo mô hình khách sạn, resort. Với mô hình kinh doanh độc lập, khi được kết hợp với gói phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, công việc kinh doanh chắc chắn sẽ trở lên hiệu quả hơn rất nhiều.

Các tính năng của bộ phận Sauna Massage bao gồm:

-       Đặt vé trước

 • Họ tên người đặt
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Email
 • Số lượng người (nam, nữ)
 • Thời gian sử dụng (ngày, giờ dự kiến vào)
 • Giá cả (nếu có)
 • Phòng (Massage)
 • Check in

-       Bán vé lẻ

 • Ngày tháng
 • Phòng (Massage)
 • Nhân viên phục vụ
 • Giá
 • Số người
 • Giờ vào
 • Giờ ra

-       Bán Thẻ( Khách đoàn, khách lẻ)

 • Ngày tháng
 • Nhập mã thẻ
 • Phòng
 • Tên nhân viên phục vụ
 • Giá
 • Số người
 • Giờ vào
 • Giờ ra

-       Quản lý tiền Tips

 • Ngày tháng
 • Phòng
 • Nhân viên
 • Số tiền

-       Quản lý Minibar và các dịch vụ khác có kinh doanh trong khu vực:

 • Phân loại hàng hóa
 • Đơn vị hàng hóa
 • Danh mục hàng hóa
 • Bán hàng

-       Quản lý thẻ

-       Báo cáo Doanh thu (Quản lý doanh thu khách lẻ, khách thẻ)

-       Khi thanh toán, nếu khách ở phòng thì cho phép Chuyển doanh thu sang tiền phòng nếu cần

-       Báo cáo doanh thu chi tiết theo:

 • Loại doanh thu: Massage, Mini Bar, Tips, khác),
 • Loại tiền thu được: Tiền mặt: VND, Ngoại tệ- Thẻ:Chi tiết từng loại thẻ, Guest Leadger, - City Leadger)

Lập các báo cáo theo đúng yêu cầu của bộ phận.Đây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...