Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Quản lý nhà hàng

Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu của toàn khách sạn. Việc quản lý đầu vào (nhập mua hàng hóa, nguyên vật liệu, TTB,..) và việc quản lý đầu ra (bán hàng cho khách, xuất cho bộ phận Bếp, … doanh thu bán hàng) cũng rất quan trọng.  Hotel Management System cho phép quản lý, kết nối dữ liệu từ nhà hàng sang bộ phận lễ tân, bộ phận kế toán và lên các báo cáo phù hợp với yêu cầu của Ban lãnh đạo khách sạn.

Với những yêu cầu cần quản lý ở trên, phần mềm dành cho bộ phận nhà hàng bao gồm các tính năng sau: Quản lý vật tư, hàng hóa sử dụng tại nhà hàng; Quản lý trang thiết bị sử dụng tại nhà hàng; Khai báo các thông tin về việc thanh toán của khách (khách thanh toán trực tiếp, khách ký phòng, khách nợ,….); khai báo danh mục Bar; khai báo danh mục bàn trong Bar; Khai báo thông tin Đặt bàn, đặt tiệc của khách; Khai báo Check In, Check Out bàn cho khách; Hủy thông tin đặt bàn, đặt tiệc của khách; In hóa đơn thanh toán cho khách (nhập các thông tin về phí dịch vụ, %  thế VAT nếu có, các thông tin về giảm giá, khuyến mại,..) Lên các báo cáo doanh thu bán hàng (phân nhóm theo doanh thu thanh toán trực tiếp, doanh thu ký phòng, doanh thu về khách nợ,…); 

Bên cạnh mô hình kinh doanh kết hợp trong khách sạn, resort, Newway còn phát triển các gói chức năng quản lý nhà hàng dành riêng cho các hệ thống nhà hàng độc lập với đầy đủ các chức năng: từ bán hàng, quản lý kho hàng, quản lý thành viên và chăm sóc khách hàng, hệ thống báo cáo trực quan và đặc biệt, các giải pháp của Newway đều có thể sử dụng trên mọi thiết bị và sử dụng ở bất cứ nơi đâu nếu được phân quyền với tính bảo mật cao trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất.Đây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...