Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Quản lý mua hàng

Gói chức năng phần mềm quản lý mua hàng (Purchasing management) được tích hợp trong giải pháp phần mềm quản lý khách sạn/resort & spa Newway mang đến một công cụ thuận tiện và hiệu quả trong việc xử lý các yêu cầu liên quan đến việc mua hàng cung ứng cho các bộ phận sử dụng trong khách sạn/khu nghỉ dưỡng. Các chức năng chính của gói quản lý mua hàng bao gồm: lập yêu cầu mua hàng, lập đơn hàng, duyệt đơn hàng, nhận hàng, lập các giao dịch mua hàng và nhập kho,... Để biết rõ hơn về các chức năng, vui lòng liên hệ bộ phận dự án qua số Hotline: 0903429338 hoặc số điện thoại dịch vụ khách hàng 1900.636116.  

 Các bài liên quan:
Đây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...