Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Quản lý karaoke

Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý Karaoke giúp người quản lý có thể quản lý tốt các dịch vụ về karaoke mà khách sử dụng. Cho phép khai báo thông tin đặt phòng Karaoke, thông tin sử dụng hàng hóa tại phòng Karaoke, tính tiền, tính giờ hát,... Đặc biệt, khi được tích hợp với gói quản lý thành viên và quản lý kho sẽ giúp cho việc quản lý càng trở lên đơn giản, thuận tiện, khách hàng sẽ thường xuyên được chăm sóc và nâng cao được hiệu quả kinh doanh.

Các tính năng của bộ phận Karaoke bao gồm:

-       Quản lý phòng hát

-       Quản lý trang thiết bị sử dụng tại phòng

-       Quản lý hàng hóa bộ phận Karaoke

-       Đặt phòng hát

-       Khai báo danh mục hàng hóa khách sử dụng tại phòng Karaoke

-       Quản lý giờ hát

-       Quản lý Doanh thu bộ phận Karaoke

  • Chuyển doanh thu sang tiền phòng (đối với khách nghỉ tại khách sạn có nhu cầu thanh toán cùng tiền phòng)

-       Quản lý các dịch vụ đi kèm

-       Báo cáo chi tiết doanh thu theo loại dịch vụ

Lập các báo cáo theo đúng yêu cầu của bộ phậnĐây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...