Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Quản lý Housekeeping

Đây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House keeping rất quan trọng góp phần tạo lên sự hài lòng của khách hàng và đem lại thành công cho khách sạn. Để quản lý và điều hành tốt bộ phận này, trưởng bộ phận cần phải có sự giám sát chặt chẽ, kết hợp với việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận khác (Lễ tân, nhà hàng, kinh doanh,…) mang lại hiệu quả cao cho khách sạn và mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Các tính năng chính bộ phận Housekeeping bao gồm: Khai báo hàng hóa khách sử dụng tại minibar; Khai báo khách sử dụng dịch vụ giặt là; Khai báo dịch vụ khác; Khai báo và quản lý vật tư, hàng hóa sử dụng tại bộ phận Housekeeping; phân công lịch dọn phòng cho nhân viên tại bộ phận, kiểm soát quá trình làm việc của nhân viên; Khai báo và quản lý trang thiết bị sử dụng trong phòng; Khai báo đồ vật khách kể quên; Khai báo tình trạng của các phòng (phòng đang dọn dẹp, phòng đang sửa chữa, phòng đang bẩn,…); Xem báo cáo liên quan đến khách ở tại khách sạn; Báo cáo doanh thu bộ phận buồng (doanh thu phòng, doanh thu minibar, doanh thu giặt là,…)

Xây dựng các form nhập dữ liệu trực quan, giống như các bill gửi cho khách hàng. Dữ liệu sau khi khai báo sẽ được chuyển sang bộ phận lễ tân và cộng vào hóa đơn Check Out tổng khi khách tiến hành Check Out phòng. Bên cạnh đó, các thông tin này cũng sẽ được lưu vào phần danh sách các hóa đơn dịch vụ và được phân loại cụ thể (Danh sách hóa đơn dịch vụ giặt là – Laundry, Danh sách hóa đơn minibar,….) Căn cứ trên những thông tin được khai báo cho các dịch vụ khách sử dụng, chương trình đưa ra các báo cáo chi tiết cũng như tổng hợp doanh thu của bộ phận Housekeeping. Giúp người quản lý có được cái nhìn tổng quát và đánh giá về hiệu quả kinh doanh mà bộ phận này mang lại.Đây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...