Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Báo cáo dành cho giám đốc

Phần báo cáo Giám đốc cho phép người quản lý có thể xem các báo cáo tổng hợp nhất từ các bộ phận, các biểu đồ so sánh (doanh thu giữa các bộ phận trên tổng doanh thu, doanh thu của các dịch vụ trên tổng doanh thu,…)

Các tính năng chính của phần báo cáo Giám đốc

-          Báo cáo quản trị tổng hợp

-          Báo cáo doanh thu bộ phận lễ tân

  • Báo cáo doanh thu tiền phòng

-          Báo cáo doanh thu quầy lưu niệm

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Housekeeping

  • Doanh thu minibar
  • Doanh thu giặt là

-          Báo cáo doanh thu nhà hàng

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Karaoke

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Sauna Massage

-          Báo cáo doanh thu bộ phận bể bơi

-          Báo cáo doanh thu bộ phận Tennis

-          Báo cáo tổng hợp công nợ

-          Báo cáo chi tiết công nợ

-          Biểu đồ doanh thu

-          Báo cáo tổng hợp doanh thu khách sạn

-          Báo cáo hàng ngày bộ phận buồng

-          Báo cáo khách ở khách sạn

-          Sơ đồ phòng

-          Tình hình sử dụng phòng

-          Dự báo số lượng đặt phòng trong 07 ngày

-          Dự báo số lượng đặt phòng trong 90 ngày

-          Báo cáo nhập, xuất, tồn kho

-          Thẻ kho

-          Báo cáo TTB sử dụng tại phòng

-          Báo cáo TTB mất, hư hỏng

-          Danh sách thẻ VIP

-          Danh sách nhân viên trong khách sạn

Báo cáo tình hình sử dụng phần mềmĐây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...