Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn La Jolie Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Sakyo SilverLand Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn SilverLand Central Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Grand SilverLand Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Harmony Hotel Sài Gòn với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, kho ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Paradise Sài Gòn Hotel với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, kho ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/resort Newway triển khai các gói tính năng tại Khách sạn Bạc Liêu 3 sao, bao gồm: Quản lý lễ tân, quản lý nhà hàng, ...
 • Các chức năng được lựa chọn để triển khai bao gồm: Quản lý Lễ tân - Quản lý Sales/Reservation - Tích hợp tổng đài - Quản lý Nhà hàng, bar ...
 • Các chức năng được lựa chọn để triển khai bao gồm: Quản lý Lễ tân - Tích hợp tổng đài - Quản lý Buồng phòng - Báo cáo kế toán ...
 • Các chức năng được lựa chọn để triển khai bao gồm:  Quản lý Lễ tân - Quản lý Sales/Reservation - Quản lý Nhà hàng, bar, vũ trường - ...
Trang Previous page   1 2 3 4 5   Next page
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn La Jolie Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Sakyo SilverLand Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn SilverLand Central Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Grand SilverLand Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Harmony Hotel Sài Gòn với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, kho ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Paradise Sài Gòn Hotel với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, kho ...
 • Phần mềm quản lý khách sạn/resort Newway triển khai các gói tính năng tại Khách sạn Bạc Liêu 3 sao, bao gồm: Quản lý lễ tân, quản lý nhà hàng, ...
 • Các chức năng được lựa chọn để triển khai bao gồm: Quản lý Lễ tân - Quản lý Sales/Reservation - Tích hợp tổng đài - Quản lý Nhà hàng, bar ...
 • Các chức năng được lựa chọn để triển khai bao gồm: Quản lý Lễ tân - Tích hợp tổng đài - Quản lý Buồng phòng - Báo cáo kế toán ...
 • Các chức năng được lựa chọn để triển khai bao gồm:  Quản lý Lễ tân - Quản lý Sales/Reservation - Quản lý Nhà hàng, bar, vũ trường - ...
Trang Previous page   1 2 3 4 5   Next page
Đây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...