Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Dịch Vụ
  • Được nghiên cứu và phát triển cho nhiều hệ thống Spa, Gym lớn tại Việt Nam, trong đó có nhiều hệ thống Spa, Gym gắn liền với các hệ thống ...
  • Với hơn 10 năm triển khai cho nhiều hệ thống nhà hàng tại Việt Nam, từ những nhà hàng độc lập, chuỗi nhà hàng cho đến những hệ thống nhà ...
  • Là giải pháp được ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và điều hành hoạt động Golf, Newway chắc chắn là sự chựa chọn số 1 cho công ...
  • Phần mềm quản lý Khách sạn, Resort & Spa Newway được ứng dụng cho nhiều hệ thống khách sạn từ 3-5 sao tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh ...