Any Where, Any Time
Any Where, Any Time
Stop wasting valuable time with projects that just isn't you.

Start today with Newway PMS

Sammy Đà Lạt Hotel 4 Sao
Phần mềm quản lý khách sạn/Resort Newway triển khai tại khách sạn Sammy Đà Lạt Hotel & Spa với các chức năng: Lễ tân, kinh doanh, nhà hàng, buồng phòng, spa, kho hàng, báo cáo giám đốc, tích hợp tổng đài điện thoạiĐây là một bộ phận không thể thiết trong một khách sạn tiêu chuẩn, vai trò của bộ phận House ...
Phù hợp với mô hình kinh doanh Karaoke độc lập hoặc trực thuộc Khách sạn, Resort. Chức năng quản lý ...
Nhà hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các khách sạn, Doanh thu từ nhà hàng chiếm một ...